entrenova_

OPTIMALT FÖRETAGSKLIMAT

Entrenova tog 2009 fram konceptet Optimalt Företagsklimat (OFK). Konceptet har sedans dess genomförts i ca 20 kommuner i Södermanland, Mälardalen och Kalmar-Kronoberg. Konceptet handlar kortfattat om hur förbättrar en kommuns företagsklimat och deltagare kommer från det lokala näringslivet.
 

Liknande uppdrag

- Företagarna Västra Götaland, politikerutfrågning inför valet 2014